Doel en Visie

Doelstellingen en Visie
De volgende doelstellingen en visie heeft het bestuur zich voor de vereniging gesteld:
1. De stimulering van de pony en paardensport in zijn algemeenheid, zowel voor actieve (wedstrijd) ruiters als recreatieruiters onder andere door middel van het organiseren van:
a. Activiteiten voor leden op diverse vlakken
b. Jaarlijks Concours Hippique
c. Twee keer per jaar Bixie- en Impulswedstrijd

2. Ontwikkeling van het sociaal en het maatschappelijk belang en betrokkenheid binnen de algemene gemeenschap. Bedoeld wordt hier onder andere de rol die onze vereniging speelt in de maatschappij op sociaal gebied (ontmoeting en contact met mensen en dieren) en de leefomgeving onder andere door:
a. Ter beschikking stellen van de accommodatie waar indien passend voor andere rijverenigingen en of andere activiteiten met paarden
b. Ter beschikking stellen van het terrein voor eventuele andere activiteiten van omwonenden en of indien passend voor andere verenigingen
c. Sint Maarten viering op het terrein
d. Ontmoeting van mensen en uitwisselen van contacten

3. Een levendige vereniging en betrokkenheid van leden.
O.a. door:
a. Ponykamp
b. Lol met je Knol
c. Valtraining
d. Springles
e. Gezamenlijke BBQ

4. Een financieel gezonde vereniging met enige financiële reserve

5. Indien mogelijk gezamenlijke verenigingsinstructie

6. In stand houden en verbeteren van de accommodatie de Vinkenberg

7. Opstellen, actueel houden en uitvoeren van het meerjarenplan

8. De vereniging is aangesloten en erkend door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond en hanteert de reglementen van deze bond.